Por categorías

Podes seleccionar a categoría da que desexes ver construcións:


Triángulos

Hexágonos

Ángulos

Perpendiculares

Tanxentes

Paralelas

Cadrados

Círculos

Rectas

Só compás

Octógonos

Dodecágonos

Rombos

Segmentos

Papaventos

Sección áurea

Rectángulos

Pentágonos

Decágonos

Óvalos

Simetría